UTSTILLINGSREGLEMENT FOR PETCLASS


 Innledning

Disse reglene gjelder for alle som stiller ut marsvin på utstillinger holdt i regi av NMF. Eventuelle underavdelinger skal også følge dette reglementet.

Alle marsvin kan delta i pet-class, uavhengig av alder, kjønn og rase.

Dyr som stilles i petclass eller barnedyr, kan ikke delta i raseklasse under samme arrangement.


§1. Pet dommer skal dømme etter følgende punkter i pet-class både for barnedyr og kjæledyr:

•Kropp og sunnhet:

Dyret skal ikke være for tykk/tynn.

Diskvalifiserende feil: Underernæring eller missdannelser

•Øyne:

Øynene skal være blanke og klare.

Diskvalifiserende feil: Puss, sår, fatty eye

•Ører:

Ørene skal være hele og rene.

Diskvalifiserende feil: Manglende ører, puss

•Pels/hud:

Pelsen ska være ren og myk. Huden skal være ren og uten skorper/flass.

Diskvalifiserende feil: Sår, byller, hårløse flekker, utøy (untatt static lice)

•Labber og klør:

Labbene skal være rene, klørne skal være korte

Diskvalifiserende feil: Skitne labber, missdannede klør, altfor lange klør, sår

•Temperament:

Dyret skal være håndterlig og snill. Dommeren kan se på ting som nyskjerrighet, om dyret er pratsom o.l

Diskvalifiserende feil: Dyr som biter eller viser tegn til smerte når man håndterer de

•Kondisjon/presentasjon:

Det helhetlige inntrykket av marsvinet. Det skal være rent og pent og gi et helhetlig bilde av et sunt og friskt marsvin.

Diskvalifiserende feil: Utøy, drektighet, tannfeil, vannskjøtsel


Aldersinndeling

§2. Aldersinndeling i pet-klass, både barnedyr og kjæledyr, er som følgende:

Junior 2-5 mnd

Ungdyr 5-8 mnd

Senior 8-12 mnd

Senior + 18-24 mnd

Veteran 24-30 + mnd


Barnedyr

§1 Det må være minimum 15 barnedyr til stede for at det blir holdt egen BIS-finale for barnedyr. Ved mindre en 15 påmeldinger slås barnedyr og petclass sammen til felles BIS-finale.

§2. Barnedyrklasse er en egen klasse der utstiller skal være under 15 år.

§3. Alle marsvin uansett rase og alder kan delta i barnedyrklasse.

§4. Barnedyr skal ha egen BIS finale og det skal utses beste barnedyr i senior og junior på hver utstilling.

§5. Det kan deles ut Cert i barnedyrklasse. Dersom et dyr oppnår 3 Barnedyrscert fra 2 ulike dommere vil det oppnå tittelen Norsk Barnedyr Champion.


© 2013 Norsk Marsvinforening