Norsk Marsvinforening (NMF) er en ny forening som ble stiftet i 2013 av erfarne oppdrettere og marsvinentusiaster.


Foreningen har som formål å:

- Spre informasjon og interesse for marsvin, enten det er rasedyr eller kjæledyr.

- Fremme riktig hold av marsvin

- Bidra til å fremme utvikling av de ulike marsvinrasene vi har i Norge

- Holde minst 3 utstillinger i året

- Utdanne rase- og petdommere