Styret i NMF

Leder: Ina Kristin Berg

Kasserer: Anniken Kjærnet

Styremedlem: Hege Spjelkavik

Styremedlem: Marina Billingsø

Styremedlem: Lisbeth Bjørndahl

Vara: Julie Hugaas Melgård

Vara: Stine Jødahl


Registrator: Lisbeth Bjørndahl
Webmaster: Bente Gundersen og Hege Spjelkavik
Redaktør: Marita I.L. Jensen

Kontakt oss:
E-post: norskmarsvinforening2013@gmail.com