Korthår


Felles for alle korthårsmarsvin er den korte og glatte pelsen. Forutenom den korte pelsen finner du ulike varianter i farge og tegning.

For å kunne betegnes som et rasedyr må marsvinet være i godkjent farge og tegningsvariant.


Korthårsraser som er godkjent i NMF:

- Self

- Nonself

- Engelsk Crested

- Amerikansk Crested