UTSTILLINGSREGLEMENT FOR NORSK MARSVINFORENING

Innledning

Disse reglene gjelder for alle som stiller ut marsvin på utstillinger holdt i regi av NMF. Eventuelle underavdelinger skal også følge dette reglementet.


Planlegging og gjennomføring av utstillinger

§ 1. Utstillinger skal planlegges og holdes av det gjeldende styret for NMF. Dersom noen har spesielle ønsker om hvor/når utstillinger skal holdes, skal en skriftlig søknad sendes til styret i god tid på forhånd.

§ 2. NMF plikter å avholde minimum 3 utstillinger per år, hvorav en skal være Norsk vinner utstilling.

§ 3. Utstillinger skal annonseres på hjemmeside og i marsvinbladet samt sendes på mail til alle medlemmer minst 4 uker før utstillingen holdes.. Invitasjon til utstillinger skal sendes ut fortrinnsvis per mail, i Medlemsbladet eller per post minimum 4 uker før utstillingen holdes. Påmeldingsfristen skal være minimum 1 uke før utstillingen holdes.

§ 4. Ved påmelding skal påmeldingsskjemaet til NMF benyttes. Ved feil informasjon/manglende opplysninger på skjemaet vil det returneres. Utstilleren har selv ansvar for å overholde påmeldings- og betalingsfristen. Påmeldingen er bindende. Kun ved dokumentert sykdom eller dokumentasjon fra veterinær kan påmeldingsavgiften betales tilbake.

§ 5. Katalog skal finnes på alle utstillinger med nummerert deltagerliste. Katalogen skal inneholde:

•Dyrets navn

•Rase og farge

•Fødselsdato/alder i mnd

•Navn på oppdretter/eier


Marsvinet

§ 6. Marsvin som vises på utstillinger i regi av NMF skal være minium 2 kalendermåneder. Rasedyr må være registrert av registrator i NMF. Det godtas utenlandske registreringer, samt registreringer i NMK:

§ 7. Drektige/diegivende og syke marsvin avvises i innsjekk og skal ikke medbringes på utstillinger. Unger under 5 uker/300g skal ikke tas med på utstillinger. Kastrater kan stilles ut.

§ 8. Alle marsvin skal sjekkes inn, både rase, pet/barnedyr og eventuelle salgsdyr. Marsvin som viser tegn på smittsomme sykdomer (dsv sellnic, running lice, ringorm e.l) avvises i innsjekk, og alle dyr fra samme eier avvises. Ved tvilstilfeller skal minimum 3 innsjekkere være enig i avgjørelsen? Dommere kan også avvise marsvin av samme grunn. Avviste dyr skal ikke tas med inn i lokalet. Static gir ikke avvisningsgrunnlag, men dommeren kan trekke ned på kondisjon/presentasjon pga static.


Bedømming, dommere og skrivere

§ 9. Dommere skal ha gjennomgått dommerutdannelse gjennom NMF eller tilsvarende klubb/forening. Dette gjelder for både rase- og pet bedømmelser.

Dommere som er nyutdannet i regi av NMF, har en prøvetid på 1 år før den endelige lisensen blir godkjent.

Dommere som har fått sin lisens i NMF, være seg rase- eller petclassdommere, plikter seg til å stå som godkjent dommer i NMF i minimum 1 år etter lisensen er godkjent

§ 10. Dommere skal ha dekket utgifter til reise og opphold samt ha krav på dommerhonorar. Beløpet fastsettespå årsmøtet.

§ 11. Bedømmelse skal skje gjennom gjeldende standard for NMF

§ 12. Skrivere skal være inneforstått med NMF`s utstillingsreglement. Skriver skal være upartisk og ikke innvolvere seg i dommerens avgjørelser og bedømming.


Klasseinndeling

Junior

§ 13. Aldersinndeling for juniorklasse er 2-5 kalendermåneder.

§ 14. Det kan tas ut BIR og BIR reserve for alle raser i juniorklasse

Senior

§ 15. Aldersinndeling for seniorer er minimum 5 kalendermåneder. Klasseinndelingen er hanner/hunner 5-8 mnd og hanner/hunner o 8. mnd.

Championklasse

§ 16. Championklasse skal deles inn i raser og farger/tegning for korthår. Kjønn har ingen betydning.

Ustandardisert

§ 17. Raser/farger som ikke finnes i standarden kan stilles i denne klassen. Beste ustandardiserte skal utses ved hver utstilling og kan premieres. En kort rasebeskrivelse kan gjerne sendes inn med påmeldingen (NB! ikke en standard, men hva som er i korte trekk rasetypisk).

Klippet langhår

§ 18. Marsvin som vises i klippet langhår skal være minimum 5 kalendermåneder og pelsen skal være minst 10 cm. Lang, men gjerne lengre. Alle langhårsraser kan vises i klippet langhår klassen. Raser som ikke er standardisert kan ikke oppnå cert.

Beste langhår 1-3 utses ved hver utstilling og kan premieres.

Oppdrettergruppe

§ 19. En oppdrettergruppe skal bestå av 2-4 marsvin i samme rase. Korthår skal ha samme farge/tegning. Gruppen trenger ikke å være beslektet med hverandre.

§ 20. Gruppen skal være avlet frem av samme oppdretter, men oppdretter må ikke selv eie gruppen ved utstillingen. Beste oppdrettergruppe skal utses ved hver utstilling og kan premieres.

Avlsklasse

§ 21. Avlsgruppen skal bestå av minimum 3, max 4 dyr. Disse skal være i slekt, f.eks mor med 2 avkom, far med 2 avkom o.l. Utstilleren må ikke eie foreldredyrene, men avkom skal være avlet frem av utstilleren. Beste avlsklasse utses ved hver utstilling og kan premieres.


Premiering

§22. BIS plasseringer i junior og senior skal deles ut etter antall påmeldte marsvin.

21-30 påmeldte marsvin = BIS 1,2,3

31-40 påmeldte marsvin = BIS 1,2,3,4

41-50 påmeldte marsvin = BIS 1,2,3,4,5

51-60 påmeldte marsvin = BIS 1,2,3,4,5,6

61-70 påmeldte marsvin = BIS 1,2,3,4,5,6,7

71-80 påmeldte marsvin = BIS 1,2,3,4,5,6,7,8

81-90 påmeldte marsvin = BIS 1,2,3,4,5,6,7,8,9

91-100 påmeldte marsvin = BIS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Dersom det er under 21 påmeldinger skal det alikevel deles ut BIS 1,2,3 for både junior og senior.

Dersom det er fler enn 100 påmeldte dyr skal det alikevel ikke gis med enn 10 BIS plasseringer.

Dommeren kan ta opp alle BIR/BIR jr og BIR – R og BIR R-jr. Dommeren kan også velge å ta opp dyr uten BIR plassering men med Cert.


Cert og Championat

§ 23. Cert deles ut av godkjente dommere til marsvin som er så nær standarden som mulig. Det er ingen certbegrensning. Det kan også deles ut cert til klippet langhår.

§ 24. Et marsvin skal ha oppnådd 3 cert fra 2 ulike dommere hvorav 2 av certene må være gitt etter fyllte 5 mnd for å kunne registreres som Champion.

Alle 3 cert må være utdelt på utstillinger i regi av NMF for å godkjennes til Norsk Utstillingschampion tittel

§ 25. Championatet skal registreres hos registrator før det kan tas i bruk. Da skal alle 3 cert samt stamtavle sendes til registrator for stempling.

Alle 3 cert må være utdelt på utstillinger i regi av NMF for å godkjennes til Norsk Utstillingschampion tittel


Årets marsvin

§ 26. Årets marsvin skal regnes ut etter følgene poengsystem hvert år:

Best In Show: 100p

BIS 2 = 90 p        

BIS 3 = 80p

BIS 4 = 70p

BIS 5 = 60p

BIS 6 = 55p

BIS 7 = 50p

BIS 8 = 45p

BIS 9 = 40p

BIS 10 = 35p
Best in show junior = 80p

BIS jr 2 = 70p

BIS jr 3 = 60p

BIS jr 4 = 50p

BIS jr 5 = 40p

BIS jr 6 = 35p

BIS jr 7 = 30p

BIS jr 8 = 25p

BIS jr 9 = 20p

BIS jr 10 = 15p

Beste klipte langhår 1 = 50p (med cert)

Beste klipte langhår 2 = 40p (med cert)

Beste klipte langhår 3 = 30p (med cert)

Beste ustandardiserte = 10p

Beste oppdrettergruppe = 10p

Beste avlsklasse = 10p

Årets marsvin skal deles inn i Årets Marsvin 1-10 osv uavhengig av rase. Det skal også deles inn årets beste innenfor rasene. F.eks Årets sheltie 1-5, Årets non self 1-5 osv.

Årets oppdretter skal deles inn i 1-10. Alle resultater oppdretter har oppnådd gjennom året skal regnes med. Detter gjelder også for de enkelte marsvin.


Årets marsvin tildeles tittel:

BOY = Best of year

BOY 2 = Best of year 2 osv.

Det skal deles ut utmerkelser til Årets mestvinnende oppdretter, Årets mestvinnende marsvin og BOY innenfor hver rase.

Resultater etter hver utstilling skal ivaretas av sekretær og føres inn på skjema etter hver utstilling for utregning av poeng. Alle resultater fra hver utstilling skal publiseres på hjemmesiden og i medlemsbladet.


Klager

§ 27. Klager som gjelder bedømming under en utstilling skal tas opp med styret under selve utstillingen, eller sendes styret skriftlig innen 1 uke etter avholdt utstilling.© 2013 Norsk Marsvinforening